e n c z


p r o f i l p r á c e a k t u á l n ě1 2 3 4 5 6 7

Martin Bobro, Ing.arch.

Nabízíme zpracování architektonických návrhů a projektovou přípravu
od studie až po realizační projekty včetně inženýrské činnosti.

Pro zajištění komplexní projektové dokumentace spolupracujeme
s externími dodavateli jednotlivých částí projektu.

kontaktní údaje:
tel.: 775 052 840
e-mail: kubrik@kubrik.net
číslo autorizace (ČKA): 03805
IČ: 66015120

výběr z praxe:

od 2009
studio KuBrik

08/2006 - 06/2009
Keppie Design
Belfast/Glasgow, United Kingdom

02/2002 - 07/2006
CMC-architects a.s.
Prague, Czech Republic

11/2001 - 02/2002
A.D.N.S.
Prague, Czech Republic

a jiné...

Vzdělání:

2000
ČVUT, Fakulta architektury, Praha, CZ